Societatea Comerciala cu Raspundere Limitata Your Comfort SRL ( denumita in continuare Societate ) comunica pe aceasta cale Politica de confidentialitate a Societatii pentru a oferi o prezentare generala despre practicile noastre cu privire la colectarea , inregistrarea , modificarea , utilizarea in orice mod a datelor cu carcater personal . Toate aceste practici se fundamenteaza pe protectia si transparenta totala in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cadrul activitatii noastre comercial.

Politica de confidențialitate include, pe de-o parte, categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm și protejăm, iar pe de altă parte, modalitățile și scopurile în care le colectăm și divulgăm prin transmitere, precum și drepturile pe care le dețineți în acest sens. De asemenea, Politica de confidențialitate a datelor cuprinde și modul în care folosim aceste date în gestionarea relației cu clienții.

De asemenea, pentru o descriere mai amănunțită a modului în care utilizăm cookie-urile și alte tehnologii asemănătoare ori similare prin intermediul paginii noastre de internet, vă rugăm să consultați și sectiunile denumite „Politica privind confidențialitate” și „Politica privind cookies”, disponibile la adresa www.killtecsports.ro.

Prin completarea datelor in cadrul formularului de creare cont si/sau transmitere comanda , cumparatorul declara si accepta fara conditii ca datele cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a firmei Your Comfort SRL.

2. Operatorul datelor cu caracter personal

Operatorul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal este reprezentat de Your Comfort – Societate cu raspundere Limitata avand sediul in Municipiul Bucuresti, sector 1, Strada A.D.Xenopol nr 15 , etaj 2, camera 3, societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/5280/2015 , cod de identificare fiscala RO 34450468.

3. Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor cuprinde, fără a fi o enumerare exhaustivă, pe de-o parte, informațiile dumneavoastră personale de bază și unele

informații suplimentare, iar pe de altă parte, categorii speciale de date cu caracter personal.

Informațiile personale de bază sunt reprezentate de datele de contact, respectiv: numele și prenumele dumneavoastră, adresa de domiciliu și adresa poștală,număr de telefon fix/mobil,adresa de e-mail.

4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul in care se colecteaza datele cu caracter personal este acela de a asigura vanzarea produselor Your Comfort SRL . Se au in vedere si toate serviciile conexe ca de exemplu : prelucrarea comenzii / facturarea / livrarea / plata / eventualul retur, etc.

În situația în care vă exprimați consimțământul și primiți comunicări de tip newsletter, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi folosite în luarea unor decizii care să vă afecteze în mod direct sau indirect.

5. Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

a) Art 6(1) b GDPR – executarea contractului si primii pasi pentru executarea acestui contract , pentru datele colectate prin formularul de comanda ;

b) Art 6(1) c GDPR – pentru datele necesare pentru facturare ;

c) Art 6 (!) GDPR – pentru datele utilizate pentru vizitarea site-ului si abonarea la newsletter

6. Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea noastră a luat toate măsurile necesare pentru implementarea unui sistem organizatoric adecvat pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale interne cu privire la transmiterea și accesarea datelor, și s-a asigurat că sunt luate măsuri împotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificării accidentale, divulgării sau accesării neautorizate și împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare a datelor cu caracter personal.

7. Modalitati de colectare a datelor cu caracter personal

Societatea noastra colecteaza date personale de la utilizatorii sai prin 3 modalitati :

a) Direct de la utilizator ;

b) De la browserul utilizatorului ( date de trafic ) ;

c) Prin intermediul cookie-urilor .

a) Date personale colectate in mod direct

- Pentru preluarea comenzii , facturarea si livrarea marfii avem nevoie de nume/ prenume/ adresa se mail / telefon / adresa de facturare / adresa de livrare ,

Aceste date sunt pastrate de societatea noastra pe o perioada de 10 ani de la terminarea contractului .

- Pentru eventuale reclamatii sau informatii necesare dvs putem sa va solicitam numele / adresa de domiciliu/ adresa mail / numar de telefon . Se pot solicita si alte date dar doar daca sunt necesare pentru rezolvarea problemei in cauza .

-

- In situatia in care va abonati la newsletter-ul nostru avem nevoie de nume si adresa de mail , Aceste date sunt pastrate pana la momentul in care dvs renuntati la comunicarea prin newsletter;

Cand efectuati o plata , datele dvs vor fi transmise doar operatorului de plata care le va prelucra conform politicii acestuia de prelucrare a datelor cu caracter personal ;

In situatia efectuarii unui retur putem solicita date bancare necesare restituirii banilor ce vi se cuvin .

b) Date de trafic

In scopul imbunatatirii site-ului dar si in scopul asigurarii securitatii site-ului firmei , Societatea noastra foloseste o serie de date de trafic care sunt disponibile in urma vizitarii de catre dvs a site-ului nostru ( ora vizitei, paginile vizitate , locul de unde ati accesat site-ul, adresa IP). Ca si alti operatori societatea noastra inregistreaza aceste informatii o perioada determinata .

- c) Cookie-uri

Killtecsports.ro foloseste cookie-uri in scopul facilitarii si urmaririi preferintelor dvs si pentru imbunatatirea site-ului.

8. Durata de timp pe care sunt pastrate datele cu carcater personal

In conformitate cu dispozitiile art 38 din Anexa 1 la Ordinul nr 2634 / 2015 privind documentele financiar – contabile emis de Ministerul Finantelor , datele dvs personale care sunt cuprinse in documentele financiare sau in anexele la aceste documente vor fi pastrate timp de 10 ani .

Toti imputernicitii cu care colaboram sunt din Uniunea Europeana.

9. Actualizarea datelor cu caracter personal

Dacă oricare dintre datele furnizate suferă modificări, cum ar fi schimbarea numelui, a adresei de e-mail, vă rugăm să ne puneți în vedere aceste aspecte de îndată la adresa de email office@killtecsports.ro sau la numărul de telefon 0728777602

În cazul în care Societății noastre i-au fost furnizate date personale incorecte, insuficiente, incomplete sau false, acesta este exonerat de răspundere cu privire la orice pierdere decurgând din aceste situații.

10. Drepturile dumneavoastră legale

Sub rezerva legislației aplicabile, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

· Dreptul de acces – dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și, în cazul unui răspuns afirmativ, dreptul de a solicita accesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

· Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal prelucrate referitoare la dumneavoastră;

· Dreptul la ștergere – dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, atunci când v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau este contrară legii;

· Dreptul la rectificare – dreptul la corectarea și completarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;

· Dreptul la restricționare – dreptul ca anumite date să fie marcate și prelucrate de Societatea noastră doar în anumite scopuri;

· Dreptul la opoziție – dreptul de a solicita să nu mai prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, pe motive legate de situația dumneavoastră, însă acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat;

· Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate și dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea Societății noastre;

· Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, atunci când acesta a fost necesar în prealabil și explicit, cu efecte pentru viitor. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării realizate înainte de retragerea acestuia. După acest moment, Societatea noastră nu va mai prelucra datele pentru care nu există consimțământ și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea acestora. Cu toate acestea, dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare, Societatea noastră va putea totuși să prelucreze și aceste date.

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact:

· Adresa – municipiul București, Sectorul 1, Strada AD Xenopol 15, etaj 2, camera 3

· E-mail – office@killtecsport.ro

· Telefon: - 0728777602

În ceea ce privește comunicările de tip informare newsletter , de asemenea, puteți să vă retrageți consimțământul oricând prin simpla accesare a linkului de „dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit de la Societatea noastră.

Este posibil ca, în momentul în care clientul își exercită oricare dintre aceste drepturi de care beneficiază, să fie obligat să își dovedească identitatea printr-o copie a unui document de identificare sau prin orice alte informații relevante, pentru a verifica dacă solicitarea provine de la persoana vizată iar, prin aceasta, pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și de confidențialitate a datelor.

De asemenea, toate solicitările sau plângerile primite vor fi luate în considerare în mod prompt și vă vom transmite un răspuns la acestea, în termenele prevăzute de lege.

În cazul în care vă declarați nemulțumiți de răspunsul Societății noastre sau considerați că prelucrarea datelor este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în municipiul București, Bulevardul Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1.